Smallville stambeni krediti

Iskoristite pogodnost koju vam pruža Societe Generale banka u saradnji sa Neltom i uselite se u svoj dom u stambenom kompleksu SMALLVILLE pod specijalnim uslovima.

Opšti uslovi odobravanja kredita

 • Minimalni iznos kredita: 10.000 € 1
 • Učešće: od 0% do 20% 2
 • Administrativni trošak: 1% od iznosa kredita
 • Osiguranje kredita kod NKOSK
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno

Dodatno pojašnjenje

1 Stambeni krediti iz sredstava banke se ugovaraju u EVRO valuti. Ostatak duga po kreditima usklađuje se sa promenama srednjeg kursa NBS za EVRO i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

2 Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.

Reprezentativni primeri

Stambeni kredit iz sredstava banke sa promenljivom kamatnom stopom

Vrednost nekretnine50.000 evra
Učešće 20%10.000 evra
Iznos kredita40.000 evra
Rok otplate300 meseci
NKS na godišnjem nivou3,45% + šestomesečni EURIBOR 3
Mesečna obaveza196 evra
Administrativni trošak400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou4,61%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)63.661 evra

EKS obračunat na dan04.07.2016.

Kombinovani stambeni kredit iz sredstava banke započet sa fiksnom kamatnom stopom u prve tri godine korišćenja, nakon čega se prelazi na promenljivu kamatnu stopu

Vrednost nekretnine50.000 evra
Učešće 20%10.000 evra
Iznos kredita40.000 evra
Rok otplate300 meseci
Fiksna NKS prve 3 godine3,15%
Mesečna obaveza prve 3 godine194 evra
Promenljiva NKS posle 3 godine3,45% + šestomesečni EURIBOR 4
Mesečna obaveza nakon 3 godine196 evra
Administrativni trošak400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou4,58%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)63.486 evra

EKS obračunat na dan04.07.2016.

Stambeni kredit sa subvencijom države

Obustavljanje prijema zahteva za subvencionisane stambene kredite u 2014. godini

Odlukom Ministarstva privrede u budžetu Republike Srbije nisu obezbeđena sredstva za subvencionisano stambeno kreditiranje za 2014. godinu. S obzirom na navedeno Societe Generale Banka Srbija vas obaveštava da neće biti u mogućnosti da prima i realizuje zahteve za odobravanje subvencionisanih stambenih kredita.

Prijem zahteva od strane Societe Generale banke za stambene kredite iz sredstava banke i subvencionisane stambene kredite za profesionalna vojna lica će biti nastavljen tokom 2014. godine.

Dodatno pojašnjenje

3 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,179%
Primeri obračunati na dan04.07.2016.

4 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,178%
Primeri obračunati na dan04.07.2016.

Šta je potrebno za podnošenje zahteva za stambeni kredit?

 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod poslodavca kod koga je korisnik kredita zaposlen u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita
 • Prenos ličnih primanja na račun u Societe Generale banci

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Hipoteka drugog reda na nepokretnost koja je predmet kreditiranja ili na neku drugu nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Vinkulirana polisa životnog osiguranja
 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti

Dodatna pogodnost

U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte svog ličnog bankara ili pozovite Korisnički centar na 0800 30 31 30 (besplatan poziv) radnim danima od 9:00 do 19:00 časova, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.