Paunov Breg

Na sedam spratova novog objekta u kompleksu Paunov breg raspoređeno je ukupno 94 stambene jedinice. Objekat je izgrađen prema važecim energetsko-efkasnim normama i ispunjavaju osnovne kriterijume ZELENE GRADNJE.

U ponudi su stanovi sledeće strukture:

 • jednosobni - 28 do 30 m2
 • dvosobni - 40 do 45 m2
 • trosobni - 57 do 85 m2
 • četvorosobni - od 79 m2

Paunov breg poseduje i podzemnu garažu, a stanove karakteriše:

 • savremena, energetski efikasna termoizolaciona fasada
 • centralno gradsko grejanje
 • prozori sa termoizolacionim niskoemisionim staklom
 • uvozna keramika I klase modernog dizajna
 • sanitarije renomiranih proizvodjaca
 • parket I klase
 • sigurnosna ulazna vrata

O samom kompleksu pogledajte više na http://www.paunovbreg.rs/

Iskoristite pogodnost koju vam pruža Societe Generale banka u saradnji sa investitorom CPI Group i uselite se u svoj dom u stambenom kompleksu "Paunov breg" pod specijalnim uslovima!

Opšti uslovi odobravanja kredita

 • Minimalan iznos kredita: 10.000 evra 1
 • Učešće klijenta: 0% do 20% od zahtevanog iznosa kredita 2
 • Period otplate do 25 godina
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
 • Administrativni trošak: 0,5% od iznosa kredita

Dodatno pojašnjenje

1 

Stambeni krediti iz su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

2 Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.

Reprezentativni primeri

Stambeni kredit iz sredstava banke sa promenljivom kamatnom stopom

Vrednost nekretnine55.000 evra78.000 evra
Učešće klijenta11.000 evra15.600 evra
Iznos kredita44.000 evra62.400 evra
Rok otplate300 meseci300 meseci
NKS na godišnjem nivou3,25 % + 6M EURIBOR 33,25 % + 6M EURIBOR 3
Mesečna obaveza212 evra301 evra
Administrativni trošak220 evra312 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou4,28%3,96%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)68.312 evra95.065 evra

EKS obračunat na dan22.03.2016.

Kombinovani stambeni kredit iz sredstava banke započet sa fiksnom kamatnom stopom u prve tri godine korišćenja, nakon čega se prelazi na promenljivu kamatnu stopu

Vrednost nekretnine55.000 evra78.000 evra
Učešće klijenta11.000 evra15.600 evra
Iznos kredita44.000 evra62.400 evra
Rok otplate300 meseci300 meseci
Fiksna NKS prve 3 godine2,95%2,95%
Mesečna obaveza prve 3 godine208 evra296 evra
Promenljiva NKS posle 3 godine3,25 % + 6M EURIBOR 43,25 % + 6M EURIBOR 4
Mesečna obaveza nakon 3 godine212 evra201 evra
Administrativni trošak220 evra312 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou4,23%3,91%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)68.059 evra94.706 evra

EKS obračunat na dan22.03.2016.

Stambeni kredit sa subvencijom države

Obustavljanje prijema zahteva za subvencionisane stambene kredite u 2014. godini

Odlukom Ministarstva privrede u budžetu Republike Srbije nisu obezbeđena sredstva za subvencionisano stambeno kreditiranje za 2014. godinu. S obzirom na navedeno Societe Generale Banka Srbija vas obaveštava da neće biti u mogućnosti da prima i realizuje zahteve za odobravanje subvencionisanih stambenih kredita.

Prijem zahteva od strane Societe Generale banke za stambene kredite iz sredstava banke i subvencionisane stambene kredite za profesionalna vojna lica će biti nastavljen tokom 2014. godine.

Dodatno pojašnjenje

3 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,131%
Primeri obračunati na dan22.03.2016.

4 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,129%
Primeri obračunati na dan22.03.2016.

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Hipoteka drugog reda na nekretninu
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Vinkulirana polisa životnog osiguranja
 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
 • Saglasnost za zaduženje računa koji se vodi kod Banke

Dodatna pogodnost

U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vašeg ličnog bankara ili pozovite Korisnički centar na 0800 30 31 30 (besplatan poziv) radnim danima od 9:00 do 19:00 časova, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.